Neočekávaná chyba

Neočekávaná chyba.


Stránka :Historické fotografie - Hloubětín

URL :http://www.fotohistorie.cz/Praha/Praha_-_ostatni/Hloubetin/Default.aspx

Zdroj chyby :

Metoda :System.Web.StaticSiteMapProvider.AddNode

Line :0/0

Původní chyba :Multiple nodes with the same URL '/Praha/Praha_-_ostatni/Veleslavin/Default.aspx' were found. XmlSiteMapProvider requires that sitemap nodes have unique URLs.

Source: System.Web
StackTrace: at System.Web.StaticSiteMapProvider.AddNode(SiteMapNode node, SiteMapNode parentNode) at HstFotekWA.Code.Providers.SvtSiteMapDataProvider.Stack(IEnumerable`1 nodes) at HstFotekWA.Code.Providers.SvtSiteMapDataProvider.BuildSiteMap() at System.Web.StaticSiteMapProvider.FindSiteMapNode(String rawUrl) at System.Web.SiteMapProvider.FindSiteMapNode(HttpContext context) at System.Web.SiteMapProvider.get_CurrentNode() at HstFotekWA.Default_master.Page_Load(Object sender, EventArgs e) at System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)