Skip Navigation Links Skip Navigation Links

Břevnov Malovanka

Detail lokality (zobrazit podrobnosti...)
GoogleMaps Control for ASP.NET by Subgurim. http://googlemaps.subgurim.net
Upozornit, že lokalita je špatná (obsahuje nepravdivé údaje, porušuje autorská práva apod.) Upozornìní na lokalitu

Tato usedlost ležela na rozhraní 2 katastrů a byla střídavě přiřazována do Střešovic a Břevnova pod č.p. 34. V 18. stol. měla název Peterka podle tehdejšího majitele. Pozdější název od r. 1803 Malowaná se odvozuje od nedaleké Strahovské brány, která byla údajně pěkně malovaná. Usedlost pochází v jádru z 2. pol. 17. stol., klasicistní úpravy a přístavby byly provedeny v r. 1885 Emanuelem Hájkem (*1841). V 18. a 19. stol. zde totiž byla zájezdní a formanská hospoda jíž jedním z prvních majitelů byl Josef Hájek *1795 +1857.
V 50. letech 20. stol. bylo nejstarší jádro Malovanky i s přístavbou z r. 1885 zbořeno při rozšiřování ul. Pionýrů nyní Patočkova, zbylé vzdálené budovy pak opraveny a od r. 1976 památkově chráněny.


GPS souøadnice: 50,0875722168502 / 14,3796464501065
Poèet fotografií: 18

Komentáře(0) (zobrazit podrobnosti...)   Přidat nový komentář


Počet zobrazených fotografií

Břevnov Malovanka

<<   1 2  >  >>  True
Malovanka
Historické datum: 1866
Převzato z ČT24, fotografie publikována v knize Zapomenuté obrazy Praha 19. století, Zdeněk Míka; ...
Malovanka, mapa z r. 1889
Historické datum: 1889
Velký Břevnov, část obce.
Pohlednice s Malovankou
Historické datum: 1900
Dělená pohlednice kol. r. 1900 s usedlostmi Šlajferka,
Malovanka a Kajetánka.
Malovanka
Historické datum: 1900
Historická budova, na níž dosud chybí nápis firmy Vladimír Hájek, obchod koloniální, restaurace ...
Malovanka
Historické datum: 1912
Historická budova Malovanky č.p. 34, vč. přístavby z r. 1885 v ul. Boleslavova, dnešní Patočkova.
Malovanka č.p. 34
Historické datum: 1912
Průčelí Malovanky z 2. pol. 17. stol., do bývalé ul. Boleslavovy. Vpravo je ulička zv. V Uličkách. ...
Malovanka z ul. Bělohorská (výřez foto)
Historické datum: 1915
Výřez fotografie z pohledem na Malovanku.
Bělohorská ul., v pozadí Malovanka
Historické datum: 1915
Mezi ulicemi Bělohorská a Boleslavova, nyní Patočkova (v pozadí obr.) byla v r. 1915 pole.
Malovanka
Historické datum: 1930
Pohled od Strahova, je vidět škola Na Marjánce i klášter
Malovanka
Historické datum: 1930
Restaurace a tančírna U Vonásků
Pohled od Norbertova
Historické datum: 1930
Kasárna Na Panenské a zajímavý je také plac, kde dnes stojí hotel Pyramida
Malovanka
Historické datum: 1930
Pohled na dům na Malovance
Malovanka
Historické datum: 1930
Pohled na usedlost směrem od Strahova
Doma na Malovance
Historické datum: 1930
Pohled od Strahova, domy tam stojí dodnes
Velký Břevnov
Historické datum: 1938
Velký Břevnov
Malovanka č.p. 34
Historické datum: 1950
Václav Dub kol. r. 1950, foto přístavby restaurace z r. 1885 v ul. Boleslavova, nyní Patočkova.
 
 

Malovanka (1866)

Malovanka

Historické datum: 1866 Rok určen (odhadnut) dle vlastních podkladů

Vloženo: 20. 9. 2015

Uživatelem: vladimír smetana


Popis:

Převzato z ČT24, fotografie publikována v knize Zapomenuté obrazy Praha 19. století, Zdeněk Míka; obr. č. 88, Antonín Hasencherl (?) Pohled na Břevnov, 1866
Původní název usedlosti byl Peterka až od r. 1803 je v matrikách narozených tato usedlost pod jménem Malowaná 34.Komentáře(0) (zobrazit podrobnosti...)   Přidat nový komentář


Vyhledávání
Podle:


Vyhledávání dle vložených fotografií.
  fotografií.
dnech.

Textové vyhledávání v názvu a popisu fotografie.
 


Vyhledávání dle historického data
Od:
Rok
Měsíc
Den
Do:
Rok
Měsíc
DenVyhledání dle vzdálenosti. Zadejte do jaké vzdálenosti se mají vyhledat okolní lokality s fotografiemi. Budou nalezeny lokality s fotografiemi nacházející se v okruhu s poloměrem určeným zadanou vzdáleností.