Skip Navigation Links Skip Navigation LinksHlavní stránka Vkládání současných fotografií

Vkládání současných fotografií

Vkládání a prohlížení současných fotografií využívá technologie Silverlight společnosti Microsoft. Abyste byli schopni stránky se současnými fotografiemi prohlížet, musíte do svého počítače nainstalovat doplněk Silverlightu. Pokud jej ještě v počítači nainstalovaný nemáte, pak si jej můžete bezplatně stáhnout z adresy www.microsoft.com/cze/silverlight. U pravého okraje stránky najdete odkaz Instalovat, pomocí něhož Silverlight do počítače stáhnete a nainstalujete.

Vkládání současných fotografií

Vkládat současné fotografie mohou jen ti uživatelé, kteří se nejdříve zaregistrují v Přihlášení. Toto přihlášení pak slouží k rozpoznání vkládajících uživatelů a umožňuje jim následnou administraci jimi vložených fotografií prostřednictvím nabídky Správy fotografií a lokalit.

Vkládat současné fotografie lze ke každé historické fotografii. Nezáleží na tom, zda jste historickou fotografii vložili do Fotohistorie vy či někdo jiný. Upravovat či smazat současnou fotografii může pouze ten, kdo ji tam vložil.

Registrace uživatelů

Abyste mohli plnohodnotně využívat web Fotohistorie, musíte být registrovaným uživatelem. Nebojte se, není to nic těžkého, stačí jednoduchý krok. Registraci provedete z nabídky Přihlášení klepnutím na odkaz Zaregistrujte se. Po vyplnění požadovaných údajů bude na vaši platnou e-mailovou adresu zaslán potvrzovací mail - stačí klepnout na generovaný odkaz ve zprávě.

A to je vše, již jste zaregistrovaní a nyní se již můžete přihlásit a vkládat fotografie.

Správa fotografií a lokalit

Pro následující činnosti musí být každý uživatel přihlášen. Není-li přihlášen, bude k přihlášení vyzván automaticky při pokusu provést některou z následujících činností.


Přidání, úpravy či rušení fotografií lze provést dvěma způsoby:

  1. Prostřednictvím správy jedné lokality

  2. Při prohlížení jednotlivých lokalit (bez rušení)

V obou těchto případech je postup práce s fotografiemi obdobný.

Přidání současné fotografie k historické fotografii

Po výběru položky nabídky Správa→Správa fotografií→Jedné lokality se zobrazí pracovní plocha se seznamem všech historických fotografií. Pro vložení současné fotografie je třeba vybrat odpovídající historickou fotografii bez současné fotografie a klepnout na ikonu Ikona vložit současnou fotografii (vložit současnou fotografii).

Samotné vložení nové fotografie je rozdělené do několika kroků:

  1. Nahrání současné fotografie - Po stisknutí ikonky s fotoaparátem Ikona tlačítka vložit současnou fotografii se objeví nová obrazovka sloužící k nahrání současné fotografie a jejími „pozicování × napasování“ na historickou fotografii. Uprostřed obrazovky je zobrazena vybraná historická fotografie. Pomocí tlačítka Současná fotografie (ikona  Ikona tlačítka současná fotografie) je nutné v adresáři souborů vybrat požadovanou současnou fotografii. Podporován je grafický formát jpg.

  2. Napasování současné fotografie - Pomocí tlačítka (nástroje) Velikost a pozicování ( Ikona nástroje velikost a pozicování) s využitím zoomování a případně i zobrazení Full screen (ikona tlačítka Ikona tlačítka full screen) , se „napasuje“ současné fotografie na historickou fotografii tak, aby se co nejpřesněji překrývaly společné části obou fotografií. Historickou fotografii nejde posouvat a ani zvětšovat či zmenšovat. Současnou fotografii lze posouvat všemi směry či zvětšovat nebo zmenšovat (pomocí čtverečku v pravém dolním rohu). Při této práci lze dojít ke zjištění, že současná fotografií je pořízena z jiného úhlu či podhledu. V tom případě je vhodné současnou fotografii pořídit znova (z jiného místa) a celé nahrávání zopakovat. V případě, že jste s „napasováním“ současné fotografie na historickou spokojeni, lze přejít k dalšímu kroku.

  3. Ořezání současné fotografie (nástroj  Ikona nástroje ořez fotografií) - Současná fotografie může překrývat celou historickou fotografii nebo překrývat pouze její část. Případně historická fotografie nemá obrázek přes celou plochu fotografie (má bílé okraje nebo volné místo pro text sdělení). Pomocí posunu červených čar obdélníku označte společnou část obou fotografií, které chcete zobrazit do výsledného produktu. Poté tlačítkem Potvrdit ořezání (ikona  Ikona tlačítka potvrdit ořez) uložíte společný výřez z historické i současné fotografie.

  4. Náhled (tlačítko  Ikona tlačítka náhled) - Pomocí tohoto tlačítka si můžete prohlédnou výsledek vaší práce. Prohlížení se ukončí tlačítkem Zavřít. Pokud s ním nejste spokojeni opakujte předchozí kroky. Pokud s ním jste spokojeni pokračujete Editací textů.

  5. Editace textů (tlačítko  Ikona tlačítka editace textů) - K současné fotografii je nutno vyplnit následující údaje - datum jejího pořízení a text, který upozorní na zajímavé věci plynoucí ze změn mezi historickou a současnou fotografií.

  6. Uložení - Po dokončení editace textů se celé dílo (společný výřez a text) uloží tlačítkem Uložit (ikona  Ikona tlačítka uložení).

Úprava současné fotografie či informace k ní vložené

U vybrané historické fotografie stačí klepnout na ikonu se žlutým doplňkem Ikona editovat současnou fotografii. Následně se objeví obrazovka s existujícími údaji o fotografii. Ty lze změnit (jeden či více údajů), případně nahrát fotografii znovu (třeba v lepší kvalitě). Na závěr se změněné údaje uloží.

Smazání současné fotografie

U vybrané fotografie stačí klepnout na ikonu s červeným doplňkem Ikona smazat současnou fotografii (křížkem).

Poznámka

Při změně obrázku historické fotografie se vždy smaže k ní vložená současná fotografie, protože není zaručeno jejich „napasování na sebe“. Pokud se u historické fotografie změní jen textové údaje, pak vložená současná fotografie zůstává zachována.