O webu

Web obsahuje obrázky, fotografie a pohlednice ukazující jak se v průběhu času měnily města, obce a různé stavby v nich či v širé krajině. Umožňuje tak nahlédnout do minulosti některým ještě známé, mladším však už neznámé.


Nabízíme tento web jako místo, kam mohou vkládat historické obrázky všichni ti, kteří mají zajímavý materiál a chtějí jej zpřístupnit široké veřejnosti k poznání naší historie.


Při prohlížení jednotlivých lokalit (tj. konkrétních míst) jsou fotografie řazeny od nejstarší po nejmladší, takže lze jejich postupným prohlížením sledovat vývoj a změny vybrané lokality.


Vyhledání lokality, která Vás zajímá lze buď pomocí menu v levé části webu nebo přímo pomocí mapy. Při použití mapy ve velkém měřítku se zobrazí pouze omezený počet lokalit s největším počtem vložených fotografií. Při zmenšování měřítka se objevují na menším území další lokality s menším množstvím fotografií. Při nejpodrobnějším zobrazení se pak již ukáží všechny vložené lokality.


Pokud jste hledanou lokalitu nenašli, tak to znamená, že k ní ještě neexistují žádné vložené fotografie a je na Vás, zda toto místo zaplníte či nikoliv. Taktéž můžete doplňovat fotografie do již existujících lokalit. O tom, jak to provést, je více pod nabídkou →Vkládání historických fotografií.