Skip Navigation Links Skip Navigation LinksHlavní stránka Vkládání historických fotografií

Vkládání historických fotografií

Vkládání historických fotografií

Vkládat historické fotografie mohou jen ti uživatelé, kteří se nejdříve zaregistrují v Přihlášení. Toto přihlášení pak slouží k rozpoznání vkládajících uživatelů a umožňuje jim následnou administraci jimi vložených fotografií prostřednictvím nabídky Správy fotografií a lokalit.

Registrace uživatelů

Abyste mohli plnohodnotně využívat web Fotohistorie, musíte být registrovaným uživatelem. Nebojte se, není to nic těžkého, stačí jednoduchý krok. Registraci provedete z nabídky Přihlášení klepnutím na odkaz Zaregistrujte se. Po vyplnění požadovaných údajů bude na vaši platnou e-mailovou adresu zaslán potvrzovací mail - stačí klepnout na generovaný odkaz ve zprávě.

A to je vše, již jste zaregistrovaní a nyní se již můžete přihlásit a vkládat fotografie.

Správa fotografií a lokalit

Pro následující činnosti musí být každý uživatel přihlášen. Není-li přihlášen, bude k přihlášení vyzván automaticky při pokusu provést některou z následujících činností.


Přidání, úpravy či odstranění fotografií lze provést třemi způsoby:

  1. Prostřednictvím správy všech lokalit

  2. Prostřednictvím správy jedné lokality - vhodné pro rozsáhlejší úpravy v jedné lokalitě

  3. Při prohlížení jednotlivých lokalit

Ve všech těchto případech je postup práce s fotografiemi obdobný. V případě, že vkládáte fotografii do lokality, která ještě nemá žádnou vloženou fotografii, pak nelze použít 3. způsob.

Přidání, úpravy či odstranění lokalit lze provést pomocí k tomu určených činností.

Přidání fotografie do existující lokality

Po výběru položky nabídky Správa→Správa fotografií→Všech lokalit/Jedné lokality se zobrazí pracovní plocha se seznamem fotografií vložených přihlášeným uživatelem. Pro vložení nové fotografie je třeba klepnout na ikonu s fotoaparátem Ikona vložení historické fotografie (vložit novou fotografii).

Při přidávání z prohlížení jsou zobrazeny všechny fotografie, včetně vložených i jinými uživateli

Samotné vložení nové fotografie je rozdělené do několika kroků:

  1. V části nahrání fotografie po stisku tlačítka Procházet je nutné v adresáři souborů vybrat požadovanou fotografii. Poté pomocí tlačítka Nahrát se fotografie nahraje a zobrazí se. Tím lze zkontrolovat, že byla nahrána požadovaná fotografie (a ne jiná). Dalším krokem je zadání informací o fotografii. Podporovány jsou všechny hlavní grafické formáty (jpg, jpeg, gif, png, bmp) do celkové velikosti fotografie 1,00 MB.

  2. V části Lokalita je nutné na mapě vybrat lokalitu, ke které má být nově vkládaná fotografie přiřazena. Výběr lokality pro přiřazení fotografie se provede klepnutím na vlaječku příslušné lokality Ikona lokality.

    Tato činnost není nutná v případě vkládání 2. či 3. způsobem (protože lokalita je již vybrána). V případě, že lokalita dosud neexistuje, je potřeba nejprve založit novou lokalitu pomocí nabídky Správa→Správa lokalit→Založit .

  3. V části Identifikace fotografie je nutné vyplnit informace o fotografii, případně upřesnit způsob získání historického data (není povinné).

  4. Dokončení vkládání fotografie se provede klepnutím na tlačítko Uložit.

Úprava fotografie či informace k ní vložené

U vybrané fotografie stačí klepnout na ikonu fotoaparátu se žlutým doplňkem Ikona editace historické fotografie. Následně se objeví obrazovka s existujícími údaji o fotografii. Ty lze změnit (jeden či více údajů), případně nahrát fotografii znovu (třeba v lepší kvalitě). Na závěr se změněné údaje uloží.

Odstranění fotografie

U vybrané fotografie stačí klepnout na ikonu fotoaparátu s červeným doplňkem Ikona odstranění historické fotografie (křížkem).

Založení nové lokality

Tato činnost se provádí pomocí nabídky Správa→Správa lokalit→Založit . Následně klepněte na mapě na místo, kde si přejete založit novou lokalitu (nebo napište GPS souřadnice do příslušných políček a klepněte na tlačítko Vyhledat) a poté klepněte na tlačítko Zadat další údaje k lokalitě.

Na další obrazovce zadejte informace o dané lokalitě a zkontrolujte její zařazení do navigační hierarchie.

Na základě hierarchie okolních existujících lokalit (stát - kraj - okres) je vypočtena tato hierarchie i pro novou lokalitu (a zobrazena pod Zrychlenou volbou). V případě nových lokalit na hranicích krajů či okresu může být tato vypočtená hierarchie chybná a je potřeba ji upravit. To se provádí po kliknutí na Plné zařazení úpravou výpočtem dané hierarchie.

Lokalitu založíte klepnutím na tlačítko Založit lokalitu. Následně můžete do nové lokality vkládat fotografie.

Pomocí Plného zařazení lze také novou lokalitu hierarchicky zařadit pod již existující lokalitu (např. pod lokalitu obec, lze hierarchicky zařadit lokality náměstí, zámek, apod.)

Právní ujednání

Jednotlivé vkládané fotografie jsou vlastnictvím toho, kdo je vložil, provozovatel fotohistorie.cz nijak nezkoumá autorská práva. Veškerou odpovědnost za případné škody nese uživatel, který vložil fotografii. To nicméně nevylučuje zákaz kopírování fotografií a doprovodných informací třetí stranou.